Files nemen toe 1e helft 2017

We staan weer langer stil op de snelwegen. De eerste helft van het jaar nam het aantal opstoppingen weer fors toe volgens de recente ANWB-cijfers.

Eind juni maakte de ANWB de nieuwste cijfers bekend:

  • Het aantal files in de ochtend nam toe met 5%
  • In de avondspits hadden we te maken met een stijging van 12%

Maar ook de keren dat automobilisten in de daluren stilstonden nam toe met 20% en dat is een nieuwe ontwikkeling. De ANWB concludeert dat de wegen weer vol slibben, nieuwe knelpunten ontstaan en het autoverkeer sneller toeneemt.

De ANWB zag het aantal files in juni met 2% toenemen in vergelijking met juni vorig jaar en verwacht dat de filegroei dit jaar gestaag door blijft gaan.