Forse filegroei in eerste kwartaal

Het aantal files op Nederlandse wegen is in het eerste kwartaal van dit jaar fors gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar

Uit cijfers van de ANWB blijkt dat de filezwaarte op alle A- en N-wegen in ons land in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 25% hoger uitkomt dan vorig jaar. ‘Een opmerkelijke groei na een jaar waarin de filezwaarte vrijwel stabiel bleef’, aldus de ANWB.

Naast het verkeersaanbod hebben de weersomstandigheden tijdens de wintermaanden grote invloed op de doorstroming van het verkeer. In januari zorgden regen op dinsdag 16 en de storm op donderdag 18 januari er voor dat verkeer op veel wegen compleet vast kwam te staan. Ondanks de uitgebreide waarschuwingen kantelden er die dag meer dan zestig vrachtwagencombinaties en blokkeerden daarmee lange tijd veel wegen.

In februari was er een lichte filegroei in vergelijk met vorig jaar. Maart, vaak één van de drukste maanden in het jaar, liet een enorme piek zien. Zowel in de ochtend- als in de avondspits was het fors drukker dan de afgelopen jaren. ‘In maart werden we geconfronteerd met een groot aantal ernstige ongelukken waarbij vrachtauto’s waren betrokken. De vaak langdurige beperkingen voor het verkeer leidden tot veel verkeershinder.’

De ochtendspits is het drukst op dinsdag. Tijdens de avondspits staan automobilisten het langst stil op donderdag. Opvallend blijft dat veel kleine ongelukken als kop-staartbotsingen direct leiden tot veel vertraging voor het overige verkeer. Deze aanrijdingen zijn volgens de ANWB makkelijk te voorkomen.

De drukste spits van het afgelopen kwartaal was die op dinsdagavond 27 maart toen regenbuien en ongelukken erg veel vertraging opleverden. Op het drukste moment stond er op A- en N-wegen in totaal 927 kilometer file.

De cijfers over het afgelopen kwartaal laten ook zien dat de doorstroming van verkeer regionaal erg verschilt. Weggebruikers in Zuid-Holland, Gelderland maar ook in het zuiden van het land ondervonden veel meer hinder van files in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Daarentegen bleef de hinder op de A- en N-wegen in de regio Amsterdam vrijwel gelijk.