Vrachtwagens mogen blijven rijden over Stationsweg

Er komt geen vrachtwagenverbod op de Stationsweg in Geertruidenberg. De gemeente Geertruidenberg kiest ervoor om alles te laten zoals het is. De Stationsweg loopt langs de vestingstad en is met name in de ochtend- en avondspits een drukke route.

Het gaat om een besluit van het college van B en W. Zij baseren zich op een verkeersonderzoek uit 2010. "Daaruit blijkt dat het aandeel doorgaand vrachtverkeer dermate laag is, dat er geen sprake is van een probleem", luidt de conclusie. Daarnaast wordt gewezen op handhaving. "Het afsluiten van volledige dorpskernen voor doorgaand vrachtverkeer is haast onmogelijk om te handhaven." Verkeerswethouder Kevin van Oort heeft tegen dit besluit gestemd. Gevraagd naar cijfers telt de gemeente 240 vrachtwagens per gemiddelde werkdag op de Stationsweg, inclusief lijnbussen en vuilniswagens. De telling is in 2016 gehouden.