Nieuws

24 april

In de komende drie jaar krijgen 130.000 transportwerknemers een loonsverhoging van 10%. De lonen voor alle werknemers uit de nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer gaan ‘stapsgewijs’ omhoog.

21 februari

De sluiting van de Merwedebrug afgelopen najaar is een 'normaal maatschappelijk risico'

13 januari

Economie 2017: Groei of krimp?